bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 42 verš 1

Přednímu zpěváku z synů Chóre, žalm vyučující.