bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 42 verš 7

Můj Bože, jak tesklí duše má! Protož se na tě rozpomínám v krajině Jordánské a Hermonské, na hoře Mitsar.