bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 42 verš 8

Propast propasti se ozývá k hlučení trub tvých, všecka vlnobití tvá a rozvodnění tvá na mne se svalila.