bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 43 verš 2

Nebo ty jsi Bůh mé síly. Proč jsi mne zapudil? Proč pro ssoužení od nepřítele v smutku mám ustavičně choditi?