bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 45 verš 12

I zalíbí se králi tvá krása; onť jest zajisté Pán tvůj, protož skláněj se před ním.