bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 45 verš 16

Přivedeny budou s radostí velikou a plésáním, a vejdou na palác královský.