bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 45 verš 17

Místo otců svých budeš míti syny své, kteréž postavíš za knížata po vší zemi.