bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 45 verš 18

V pamět uvoditi budu jméno tvé po všecky věky, pročež oslavovati tě budou národové na věky věků.