bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 45 verš 2

Vyneslo srdce mé slovo dobré, vypravovati budu písně své o králi, jazyk můj jako péro hbitého písaře.