bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 46 verš 10

Přítrž činí bojům až do končin země, lučiště láme, kopí posekává, a vozy spaluje ohněm,