bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 46 verš 11

Mluvě: Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi.