bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 46 verš 3

A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře.