bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 46 verš 4

Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah.