bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 46 verš 9

Poďte, vizte skutky Hospodinovy, jakýchť jest pustin nadělal na zemi.