bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 47 verš 1

Přednímu zpěváku z synů Chóre, žalm.