bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 47 verš 10

Knížata národů připojili se k lidu Boha Abrahamova; nebo pavézy země Boží jsou, pročež on náramně vyvýšen jest.