bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 47 verš 3

Nebo Hospodin nejvyšší, hrozný, jest král veliký nade vší zemi.