bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 47 verš 6

Vstoupil Bůh s troubením, Hospodin s zvukem trouby.