bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 47 verš 7

Žalmy zpívejte Bohu, zpívejte; zpívejte žalmy králi našemu, zpívejte.