bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 47 verš 8

Nebo král vší země Bůh jest, zpívejte žalmy rozumně.