bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 47 verš 9

Kralujeť Bůh nad národy, Bůh sedí na trůnu svém svatém.