bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 48 verš 12

Raduj se, horo Sione, plésejte, dcery Judské, z příčiny soudů Božích.