bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 48 verš 13

Obejděte Sion, a obstupte jej, sečtěte věže jeho.