bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 48 verš 14

Přiložte mysl svou k ohradě, popatřte na paláce jeho, abyste uměli vypravovati věku potomnímu,