bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 48 verš 15

Že tento Bůh jest Bůh náš na věčné věky, a že on vůdce náš bude až do smrti.