bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 48 verš 2

Veliký jest Hospodin, a převelmi chvalitebný v městě Boha našeho, na hoře svatosti své.