bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 48 verš 5

Nebo aj, králové když se shromáždili a spolu táhli,