bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 48 verš 6

Sami to uzřevše, velmi se divili, a předěšeni byvše, náhle utíkali.