bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 48 verš 7

Tuť jest je strach popadl, a bolest jako ženu rodící.