bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 48 verš 8

Větrem východním rozrážíš lodí Tarské.