bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 49 verš 18

Při smrti zajisté ničeho nevezme, aniž sstoupí za ním sláva jeho.