bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 5 verš 1

Přednímu zpěváku na nechilot, žalm Davidův.