bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 5 verš 3

Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím.