bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 5 verš 5

Nebo ty, ó Bože silný, neoblibuješ bezbožnosti, nemá místa u tebe nešlechetník.