bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 5 verš 6

Neostojí blázniví před očima tvýma, v nenávisti máš všecky činitele nepravosti.