bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 5 verš 7

Zatratíš mluvící lež. Člověka ukrutného a lstivého v ohavnosti má Hospodin.