bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 51 verš 3

Smiluj se nade mnou, Bože, podlé milosrdenství svého, podlé množství slitování svých shlaď přestoupení má.