bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 51 verš 9

Vyčisť mne yzopem, a očištěn budu, umej mne, a nad sníh bělejší budu.