bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 52 verš 1

Přednímu z kantorů, vyučující žalm Davidův.