bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 52 verš 8

Což spravedliví vidouce, budou se báti a jemu posmívati: