bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 53 verš 2

Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavnou páší nepravost; není, kdo by činil dobré.