bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 53 verš 3

Bůh s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha.