bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 54 verš 1

Přednímu z kantorů na neginot, vyučující žalm Davidův,