bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 54 verš 2

Když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David pokrývá u nás?