bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 54 verš 3

Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci své veď při mou.