bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 54 verš 7

Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó Pane.