bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 54 verš 8

I buduť dobrovolně oběti obětovati, slaviti budu jméno tvé, Hospodine, proto že jest dobré.