bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 54 verš 9

Nebo z ssoužení všelikého vytrhl mne Bůh, nýbrž i pomstu nad nepřátely mými vidělo oko mé.