bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 55 verš 17

Já pak k Bohu volati budu, a Hospodin vysvobodí mne.