bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 55 verš 2

Slyš, ó Bože, modlitbu mou, a neskrývej se před prosbou mou.